Twoja ekspertyza i nasze rozwiązanie pomagają w wyróżnieniu oraz rozwoju firmy

Seqrite Services zapewniają kompleksowe usługi doradcze. Pomagamy organizacjom proaktywnie chronić zasoby IT i reagować na zagrożenia cybernetyczne, przestrzegać zasad regulacyjnych oraz zgodności. Seqrite Services dostarcza usługi cyberbezpieczeństwa i rozwiązań dla korporacji, PSU, agencji rządowych i organów ścigania na całym świecie.

Nasze usługi zawierają cyberbezpieczeństwo, zarządzanie i oceny ryzyka, przestępczą cyberinteligencję, reakcje na cyberincydenty oraz zarządzane usługi bezpieczeństwa cybernetycznego.

Proaktywne usługi

Audyt techniczny

 • Bezpieczeństwo infrastruktury
 • Bezpieczeństwo aplikacji
 • Przemysłowy system kontroli bezpieczeństwa

Audyt zgodności

 • ISO 27001
 • Framework CoBIT
 • PCI DSS
 • PA DSS
 • ISO 22301 – BCM

Grupowy audyt Red

 • Ocena gotowości
 • Ocena Red Team
 • Gry wojenne

Zarządzanie bezpieczeństwem

 • Ocena ryzyka
 • Weryfikacja dwuetapowa
 • Monitoring aktywności baz danych
 • Zarządzanie prawami do informacji
 • Bezpieczeństwo aplikacji internetowych

Konsultacje bezpieczeństwa

 • Programy świadomości bezpieczeństwa
 • Definiowanie metryk bezpieczeństwa
 • Tworzenie strategii
 • Kreowanie polityk i procedur
 • Zalecenia i implementacja architektury infrastruktury

Aktywne usługi

Monitoring w czasie rzeczywistym

 • Monitorowanie czasu pracy i wydajności
 • Zarządzanie zdarzeniami i zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem
 • Monitorowanie logów, korelacja i analiza
 • Śledzenie i monitorowanie cyberataków w czasie rzeczywistym

Centrum bezpieczeństwa

 • Projektowanie centrum bezpieczeństwa i budowanie zespołu
 • Zewnętrzne wsparcie zespołu bezpieczeństwa
 • Outsourcing operacji centrum bezpieczeństwa

Reaktywne usługi

CERT jako usługa

 • Outsourcing CERT/CSIRT
 • Obsługa incydentów
 • Obsługa artefaktów
 • Obsługa podatności

Reagowanie na incydenty

 • Dochodzenie naruszeń i ich łagodzenie
 • Analiza malware
 • Dochodzenie ransomware
 • Ukierunkowane polowanie na zagrożenia
 • Usługi ustalania reakcji na incydenty

Cyfrowa kryminalistyka

 • Forensyka punktów końcowych
 • Forensyka urządzeń mobilnych
 • Analiza wycieków danych
 • Usługi zbierania danych
 • Kradzież własności intelektualnej