To świat, który jest połączony. Niezależnie od tego, czy jest to Internet Rzeczy, czy BYOD (Bring Your Own Device – przynieś swoje własne urządzenie), sieci korporacyjne już nie istnieją w silosach. Liczba urządzeń, które łączą się z sieciami korporacyjnymi rośnie wykładniczo, co prowadzi do wzajemnie połączonej autostrady informacyjnej. Rozmiar, złożoność i mobilność nowoczesnych środowisk sieciowych stale rośnie.

Na dzisiejszy dzień oraz wiek, widoczność sieci ma ogromne znaczenie da wszystkich właścicieli firm. Wcześniej, kiedy wszystko było prostsze, znacznie łatwiej było uzyskać zarys sieci biznesowej. Dziś natomiast codzienna działalność przedsiębiorstwa zależy od wydajności sieci. Może to wpłynąć na rentowność i pogorszenie koniunktury na rynku. Z punktu widzenia bezpieczeństwa cybernetycznego, widoczność sieci jest również niezbędna – w końcu ważny jest monitoring tego, co próbujesz zabezpieczyć.

Niektóre ze sposobów, w jakie widoczność sieci może zapewnić bezpieczeństwo przedsiębiorstwa, to:

Identyfikacja i analiza porównawcza aktywności sieci

Dzięki odpowiedniemu narzędziu widoczności sieci, funkcjonariusze ds. bezpieczeństwa będą mogli analizować i identyfikować jej aktywność. Ta analiza pomoże uzyskać informacje na temat „normalnej” aktywności, a wszelkie anomalie będą łatwe do wykrycia.

Aktywność użytkownika

Czy pracownicy poważnie traktują politykę bezpieczeństwa informacji? Odpowiednia widoczność sieci zapewni odpowiedź na to zapytanie wraz ze szczegółowymi informacjami na temat tego, jak pracownicy używają poufnych danych. Administratorzy sieci mogą również łatwo dowiedzieć się, czy przestrzegane są ich zasady i czy w sieci występują backdoory.

Wrażliwe aktywa

Widoczność sieci pozwala administratorom zrozumieć jej słabe punkty. Która część sieci zostaje najbardziej zaatakowana i jakiego rodzaju wektory ataku są używane? Dzięki tym trendom administratorzy sieci są na bieżąco świadomi codziennych zmian w ogromnej sieci.

Łatwość użytkowania i korzyści operacyjne

Pojedyncze scentralizowane rozwiązanie zapewniające widoczność sieci pomaga w łatwym zobrazowaniu tego, co dzieje się w sieci firmowej. Pozwala to na korzyści operacyjne, eliminując potrzebę posiadania wielu rozwiązań bezpieczeństwa do wykonania zadania.

Rozwiązanie UTM (ang. Unified Threat Management) firmy Seqrite oferuje kompleksowe rozwiązanie zapewniające widoczność sieci i jej uwzględnienie. UTM zmniejsza złożoność bezpieczeństwa poprzez integrację kluczowych funkcji bezpieczeństwa IT w jednym zintegrowanym produkcie bezpieczeństwa sieci. Platforma zapewnia bezpieczeństwo sieci, zarządzanie, tworzenie kopii zapasowych oraz odzyskiwanie danych UTM i wielu innych krytycznych usług sieciowych w ramach jednolitego parasola, dostosowanego do złożoności pojawiających się scenariuszy zagrożeń.

Niektóre z kluczowych funkcji UTM to:

  • Gateway AntiVirus, który skanuje cały przychodzący i wychodzący ruch sieciowy na poziomie bramy, a tym samym rozszerza istniejące rozwiązania wirusów, zmniejszając lukę w zabezpieczeniach.
  • Intrusion Prevention System (IPS), który kontroluje ruch sieciowy w czasie rzeczywistym i zabezpiecza szeroki zakres ataków typu DoS i DDoS.
  • Monitorowanie ruchu w sieci, które umożliwia monitorowanie ruchu sieciowego i priorytetyzację wpisów. W związku z tym przedsiębiorstwa mogą selektywnie przyporządkowywać pasmo do konkretnych operacji z ocenionymi dodatkowymi wymaganiami.
  • Wirtualna sieć prywatna (VPN) zapewnia administratorom IT środki do bezpiecznej komunikacji między użytkownikami firmy i do budowania połączeń między lokacjami.
  • Równoważenie obciążenia umożliwiające dystrybucję przepustowości między wieloma dostawcami usług internetowych w sieci korporacyjnej, umożliwiając im obsługiwanie tych samych kanałów bram.
  • Bandwidth Manager umożliwiający przydział przepustowości przedsiębiorstwa na podstawie indywidualnych użytkowników lub grupy użytkowników.

Dzięki tym funkcjom i kilku innym rozwiązaniom, Uniqied Threat Management (UTM) Seqrite jest idealnym rozwiązaniem do zabezpieczenia sieci korporacyjnej i zapewnienia, że ​​pracownicy będą mogli skupić się wyłącznie na swojej wydajności i wpływie na działalność.